O nás

Hodnoty


Smyslem naší poradenské práce je úspěch klienta. Ať jde o profesní rozvoj partnera v rámci firemních struktur, nebo o zisk a udržování trvalé konkurenční výhody klienta založené na informacích z trhu a o trhu.

Nejen proto spolupracujeme s našimi klienty dlouhodobě, sdílíme dovednosti a znalosti tak, abychom mohli společně v nových oblastech rozvíjet náskok před konkurencí.

Respektujeme klienta, jeho potřeby a specifické okolnosti každého trhu. Za naše produkty neseme zodpovědnost.

MindBridge Consulting a.s.


aboutus-Snímek obrazovky 2013-12-03 v 16.19.47.png

Informace zvolna a bez zjevných mezer zaplavily náš každodenní život. Jsou historicky nejsnáze dostupné a jejich využití je otázkou jen několika okamžiků. V prostoru, který nás obklopuje, se hromadí informace o vývoji trhu, spotřebitelské poptávky nebo měnících se spotřebitelských zvyklostech. Tento neodbytný tok informací si vytváří neustále měnící se řečiště, na jehož jednom břehu se formují nové generační hodnoty a potřeby zákazníků, které plynou z rostoucí životní úrovně nebo proměnlivého životního stylu a na druhém břehu jsou v reakci na to nabízeny nové produkty a služby, které mají těmto novým hodnotám odpovídat a uspokojovat je.

Ladislav Klika

Ladislav Klika

Managing Partner

Těší mě spolupráce s klientem a spojování lidí různých dovedností do týmů. Baví mě rozmanitost úkolů, možnost využití zkušeností s fungováním strategií i dílčích taktik, které jsem načerpal za poslední roky v konzultacích ve firmách. Ze sportu jsem si odnesl přímočaré a otevřené směřování k cíli a přesvědčení, že týmová práce je nejen zábavnější, ale i tvořivější.

Tomáš Kravka

Tomáš Kravka

Managing Partner

Naslouchat potřebám druhého považuji za základ komunikace a porozumění. Dát druhému pevnou oporu v jeho chování a rozhodování mi dává dobrý pocit. Obohacovat se navzájem novými názory je pro mne motivující. Tyto postoje uplatňuji i v jednání s klienty a při poskytovaných marketingových a výzkumných službách. Rytmus a harmonie jsou základní stavební kameny v hudbě - já je uplatňuji i v práci s kolegy i s klientem, protože takt a souznění vnímám jako základ pro vznik společného, hodnotného, radostného díla.

Šárka Vidlařová

Šárka Vidlařová

Field Research Manager

Je mi blízké japonské přísloví: „Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady.“ Proto ráda pracuji v týmu, naslouchám jeho členům, nechám se jimi inspirovat a ostatním jdu příkladem. Už mnohokrát se mi to v mé praxi marketingového výzkumu vyplatilo, protože vím, že i nezdar je pouze příležitost začít znovu. Tentokrát chytřeji.

David Dohnal

David Dohnal

Research Executive

Snažím se věci nejen popsat, ale pochopit a vysvětlit podstatu jejich fungování. Často si ani neuvědomujeme, jak moc se naše intuice mýlí, a proto při rozhodování hledám oporu v datech. Rád pracuji s daty zejména proto, že člověk mnohdy dostane výsledky, které se od jeho prvotních hypotéz velmi liší, ale o to cennější tato zjištění jsou. Mám rád výzvy, a to jak ve sportu, tak i v pracovním životě, protože právě výzvy nás posouvají dál.

Jana Hotmarová

Jana Hotmarová

Office Manager

Ráda cestuji a odhaluji tajemství kultur cizích zemí, je to jako poznávání potřeb a přání klienta. Celý život je jedna dlouhá cesta do neznáma, na které uspějí ti, kteří jsou vytrvalí, hrají týmově a fair-play. Já se s touto myšlenkou ztotožňuji, protože každá cesta má svůj cíl, kterého společně dosáhneme lehčeji.