Naše služby

Telefonický výzkum CATI (Computer Aided Telephone Interviewing)

  


Rychlost, kvalita, efektivita, snadná řešení.

  • Telefonické dotazování s využitím počítače realizujeme ve vlastním studiu nebo ve spolupráci se společností Data Collect.
  • Dotazování v celé České republice nebo na Slovensku.
  • Výběr respondentů je realizován mezi na základě zadaných kvót nebo systematickým krokem v cílové nebo regionálně dostupném segmentu populace.
  • CATI studio je vybaveno 35 tazatelskými stanicemi a kontrolními náslechovými pracovišti pro monitoring a plnou kontrolu práce tazatelů v průběhu dotazování.
  • K dispozici máme přes 200 aktivních vyškolených tazatelů s dlouhodobou praxí v dotazování z rúzných oblastí a oborů.