Naše služby

Studiové spotřebitelské testy (CLT / in-hall testy)

  


  • Testování skutečných produktů, efektivita, snadná řešení.
  • Product testy (chuť, koncepty, ceny, ergonomie a grafika obalů, apod.), testy komunikace.
  • Testy produktů, u nichž převládá impulsivní nákup nebo individuální resp. okamžitá spotřeba.
  • Možnost účasti klienta přímo při dotazování.
  • Průběžné výsledky k dispozici už v průběhu sběru dat.
  • Dotazování ve vybraných lokalitách České republiky a/nebo Slovenska.
  • Výběr respondentů podle stanovených rekrutačních kvót pomocí předrekrutace a/nebo pomocí street recrutingu.