Naše služby

Spotřebitelské testy na prodejně


  • Cílení na spotřebitele při nákupním procesu, pozorování zákaznického chování.
  • Studie shopper research – tam, kde je rozhodující nakupující: testy zákaznické spokojenosti, decision tree, studie category managementu vč. optimalizace merchandisingu, in-store komunikace a testy efektivity in-store aktivit, impulsivní vs. plánované nákupy apod.
  • Zpravidla dotazování přímo na prodejní ploše nebo za pokladnami, často kombinované s pozorováním zákaznického chování při nákupu.
  • Dotazování ve vybraných prodejnách České republiky a/nebo Slovenska.