Naše služby

Omnibus - pravidelné dotazování populace

Přidejte si otázky do pravidelného omnibusového šetření v reprezentativním vzorku české populace. Máte příležitost zeptat se spotřebitelů, jak jsou spokojeni s nabídkou produktů a služeb, jak vnímají značku nebo čím jsou ovlivněny jejich aktuální spotřebitelské zvyklosti.

Kvalita, efektivita, snadná řešení.

  • rychlý výzkum v reprezentativním vzorku populace ČR
  • efektivní dotazování pro krátké rozhovory
  • snadné zadání
  • srozumitelné výstupy a výsledky
  • možnost boostování cílových skupin

Co je omnibusový výzkum?

Omnibusový výzkum umožňuje zařadit i jednotlivé otázky do multitematického dotazníku s otázkami z jiných oblastí - od jiných (nekonkurenčních) zadavatelů a zefektivnit tak náklady vynaložené na celkový sběr dat.

Kdy zvolit omnibusový výzkum?
Omnibus je vhodný pro případ, kdy potřebujete Vaše dotazy směřovat na reprezentativní vzorek populace ČR ve věku 18 a více let a kdy počet Vašich otázek je spíše nižší (cca 3 – 10). 

Jak velký je vzorek respondentů?

Omnibus je ve standardní podobě postaven jako reprezentativní vzorek populace ČR z hlediska ragionu, velikosti bydliště, pohlaví, věku. Počet respondentů je n=500.

Kdy zvolit CATIbus (telefonický výzkum) a kdy CAWIbus (on-line výzkum)?
Pokud potřebujete respondentům ukázat nějaké obrázky, pustit audio/video, zvolíte CAWIbus. Pokud žádné podobné testovací materiály nemáte, volíte mezi CATIbusem a CAWIbusem podle toho, zda potřebujete / preferujete, aby otázky byly čteny a zaznamenávány tazatelem (CATIbus), nebo zda Vám vyhovuje, aby s dotazníkem pracoval sám respondent - samostatně procházel a pročítal testované výroky, texty apod. (CAWIbus). Se správným výběrem techniky sběru dat rádi poradíme.

Musím mít připraveny hotové otázky?
Pokud máte pouze základní témata, která potřebujete převést do podoby konkrétních otázek, nebo si nejste jisti finálními formulacemi otázek, rádi se sestavením dotazníku pomůžeme.

Co dostanu jako výstup omnibusu?
Výstupem zahrnutým v ceně otázek je doporučení, výsledky v přehledných grafech (pptx / docx / xlsx) v českém nebo anglickém jazyce, případně datový soubor (sav a/nebo xls).