Naše služby

GDPR informace

MindBridge Consulting a.s. jako výzkumná a poradenská agentura dbá na ochranu osobních dat
a respektuje soukromí svých zaměstnanců, externích spolupracovníků, obchodních partnerů, respondentů výzkumů a dalších osob, s nimiž přichází do kontaktu.

MindBridge Consulting a.s. informuje o zpracování osobních údajů a je zodpovědná za dodržování ustanovením Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) jako správce. Praxe ochrany údajů v MindBridge Consulting a.s. je v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

Průzkum trhu – díky průzkumu trhu jsme schopni získat empirické základy pro rozhodnutí, která se týkají obchodních a marketingových činností našich zákazníků – firem a institucí – zadavatelů výzkumných projektů. Zabýváme se např. postoji populace, nákupním, spotřebním či mediálním chováním spotřebitelů. Demografické znaky, které ve výzkumných projektech zjišťujeme buď nejsou osobními údaji nebo osobní údaje před zpracováním anonymizujeme a dále nezpracováváme – zpracovávané a vyhodnocované údaje našich respondentů není možné v žádném případě přiřadit ke konkrétní osobě.

Účel zpracování osobních údajů v rámci výzkumu trhu - respondenti

Jediná fáze práce MindBridge Consulting a.s., v které potřebujeme znát osobní údaje respondenta, je proces kontroly práce tazatelů. Pro tento účel jsou získávány osobní údaje respondenta pro zpětné ověření kontaktu respondenta tazatelem a pro kontrolu dodržení předepsaných pravidel při dotazování - sběru dat. Tyto údaje nejsou v žádném případě spojovány s odpověďmi resp. jinými údaji respondenta. Pro tento účel je respondent požádán o udělení souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů ve specifikovaném rozsahu (jméno, poštovní adresa nebo telefon nebo e-mailová adresa) a na stanovenou dobu (do 3 měsíců od účasti respondenta ve výzkumu).

Účel zpracování osobních údajů v rámci výzkumu trhu - tazatelé

MindBridge Consulting a.s. ve výkonu své činnosti spolupracuje se sítí externích spolupracovníků – tazatelů. Pro účely zapojení tazatelů do jednotlivých výzkumných projektů, zpracovává MindBridge Consulting a.s. osobní údaje v rozsahu (jméno, adresa, email, telefon, číslo účtu, historie účasti na dotazování) a na dobu neurčitou. Ke zpracování těchto osobních údajů – vedení databáze tazatelů je vyžadován souhlas se zpracování osobních údajů.

Dotazy k ochraně osobních údajů

S dotazy ke všem procesům zpracování osobních údajů v MindBridge Consulting a.s. se můžete kdykoliv obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů info@mindbridge.cz.