Naše služby

Skupinové diskuse / Focus Groups

  


Focus Groups jsou tradiční a často používanou kvalitativní metodou výzkumu. Vybraní respondenti z definované cílové skupiny se účastní společné diskuse, rozhovoru, který podle předem připraveného scénáře vede moderátor. Ten trvá obvykle 90-120 minut.

Skupiny se odehrávají ve studiu s dostatkem světla a prostoru pro osobní komfort. Výhodou této metody je vystavěná interakce mezi samotnými účastníky skupiny. V rámci diskuse bývají kromě přímých dotazů využívány specifické psychologické postupy a techniky, které umožňují proniknout dále za hranici uvědomovaných, tudíž verbalizovatelných postojů, emocí či potřeb. Mezi ně patří vizualizace, asociativní, kreativní i projektivní techniky.

Skupina v obvyklém rozsahu čítá 6 – 10 osob, a to podle tématu a typu diskuse. Focus Groups se nejčastěji využívají k získávání informací o pocitech a názorech respondentů na různé produkty, reklamy či služby.