Naše služby

Eye Tracking

Oční kamera využívá zdravotnické technologie pro zaznamenání pohybu oka při sledování vizuálů. To v následné analýze umožňuje identifikovat, které symboly, prvky nebo části vizuálu respondenta zaujaly, na které prvky lidé hledí jako na první a jak dlouho, kterým částem sdělení věnují svou rozhodující pozornost a naopak, které části vizuálu šly mimo jejich vnímání. Tyto informace jsou podstatnou částí optimalizace komunikačních materiálů.

Využití:

  • Optimalizace web stránek
  • Testování letáků, billboardů, printů
  • Space management
  • Efektivita vkládané komunikace (např.: přitisk nebo přílož k výpisu z účtu)
  • Testování a výběr nejvhodnějšího reklamního konceptu