Mindbridge Consulting a.s.


výzkum trhu a marketingové poradenství

Výzkum veřejného mínění, marketingový výzkum a poradenství poskytujeme téměř 30 roků. Působíme poradensky v oblastech komunikace, kvality, spokojenosti a loajality zákazníků nebo optimalizace produktu, služby a systému péče o zákazníka. 

Oblasti výzkumu

Finanční služby | Cestovní ruch | Utility | FMCG | Automobilismus | Sociální služby a zdravotnictví | Municipality

Techniky sběru dat

Osobní rozhovory (CAPI, TAPI, PAPI)| Telefonické rozhovory (CATI) | On-line dotazování (CAWI, CASI) | Skupinové rozhovory (FGD) | Hloubkové rozhovory (IDI) | Mystery shopping (MS) | Studiové spotřebitelské testy (CLT/in-hall test) | Spotřebitelské testy v domácnostech (in-home test) | Asistované nákupy (AS) | Eye Tracking (ETC)